Jr 50,8

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Upadek Babilonu
50 8 Uciekajcie z Babilonu, uchodźcie z ziemi chaldejskiej, bądźcie jak barany na czele stada!


Zobacz rozdział