Jr 51,44

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Przeciw Belowi
51 44 Ukarzę Bela* w Babilonie, wyrwę mu z paszczy, cokolwiek pochłonął. Narody nie będą napływać doń więcej, mur* Babilonu musi upaść.


Przypisy

51,44 - "Bela" - zob. przypis do Jr 50,2. "Mur" - słynny mur babiloński wewnętrzny i zewnętrzny nosił imię Bela.

Zobacz rozdział