Jr 51,5

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Zagłada Babilonu
51 5 Bo nie owdowiał* ani Izrael, ani Juda po swoim Bogu, Panu Zastępów. Kraj zaś ich jest przepełniony winą wobec Świętego Izraela.


Przypisy

51,5 - Ścisły związek między Bogiem a narodem przedstawiony jest w całej księdze symbolicznie jako małżeństwo.

Zobacz rozdział