Jr 51,58

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Odwet Boży na Babilonie
51 58 To mówi Pan Zastępów: Obszerny mur Babilonu* zwali się doszczętnie. Wysokie jego bramy spłoną w ogniu. Na próżno więc trudzą się narody, i z powodu ognia wysilają się ludy.


Przypisy

51,58 - Zob. przypis do Jr 51,44.

Zobacz rozdział