Jr 51,8

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Zagłada Babilonu
51 8 Niespodziewanie upadł i załamał się Babilon: podnieście nad nim lament! Weźcie balsam na jego ranę, może odzyska zdrowie.


Zobacz rozdział