Jr 52,4

DODATEK HISTORYCZNY*
Groźba Jeremiasza wysłana do Babilonu
52 4 W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze.


Przypisy

52,1 - Jest to powtórzenie 2 Krl 24,18-25,30. Por. Jr 39,1-10.

Zobacz rozdział