Jr 6,14

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Występki Jerozolimy
6 14 Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: "Pokój, pokój"*, a tymczasem nie ma pokoju.


Przypisy

6,14 - Por. przypis do Jr 4,10.

Zobacz rozdział