Jr 6,9

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Nowe groźby przeciw występnemu miastu
6 9 To mówi Pan Zastępów: «Zbieraj starannie, jak przy winobraniu, Resztę Izraela! Jak dokonujący winobrania wyciągaj rękę ku gałązkom winorośli!»*


Przypisy

6,9 - Kara Boża porównana do starannej pracy przy winobraniu.

Zobacz rozdział