Jr 7,11

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Przeciw formalizmowi religijnemu. Prawdziwy i fałszywy kult w świątyni
7 11 Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze widzę - wyrocznia Pana.


Zobacz rozdział