Jr 7,29

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Lament nad losem Jerozolimy
7 29 Ostrzyż swe włosy* i odrzuć je i podnieś lament żałobny na wyżynach, ponieważ Pan odrzucił i odepchnął pokolenie zasługujące na Jego gniew.


Przypisy

7,29 - Na znak smutku i żałoby.

Zobacz rozdział