Jr 7,34

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Lament nad losem Jerozolimy
7 34 I sprawię, że zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela, głos radości, nawoływanie oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia.


Zobacz rozdział