Jr 10,23

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY
Modlitwa prorocka
10 23 Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie*.


Przypisy

10,23 - Por. Ps 37[36],23n; Prz 20,24.

Zobacz rozdział