Jr 10,23-24

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY
Modlitwa prorocka
10 23 Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie*. 24 Ukarz mnie, Panie, lecz według słusznej miary, nie według swego gniewu, byś mnie zbyt nie umniejszył.


Przypisy

10,23 - Por. Ps 37[36],23n; Prz 20,24.

Zobacz rozdział