Jr 11,10

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Złamanie przymierza
11 10 Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami».


Zobacz rozdział