Jr 15,16

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Skarga Jeremiasza
15 16 Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!


Zobacz rozdział