Jr 17,10

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Wskazania religijno-moralne
17 10 Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.


Zobacz rozdział