Jr 17,17-18

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość
17 17 Nie bądź dla mnie postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu nieszczęścia! 18 Moi prześladowcy niech zostaną zawstydzeni, lecz mnie niech nie spotka hańba! Niech ich lęk ogarnie, lecz nie mnie! Ześlij na nich dzień nieszczęsny, zgładź ich, zgładź po dwakroć!*


Przypisy

17,18 - Zob. przypis do Jr 12,3.

Zobacz rozdział