Jr 18,6

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Jeremiasz u garncarza
18 6 «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.


Zobacz rozdział