Jr 29,13-14

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
List Jeremiasza do wygnańców
29 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem>*.


Przypisy

29,14 - LXX opuszcza całą drugą część wiersza.

Zobacz rozdział