Jr 29,7

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
List Jeremiasza do wygnańców
29 7 Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność.


Zobacz rozdział