Jr 3,15

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do powrotu i obietnica zbawienia
3 15 I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie.


Zobacz rozdział