Jr 30,17

KSIĘGA POCIESZENIA
Kara na narody i na Izraela
30 17 Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę - wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą", Syjonie, "o którą się nikt nie troszczy"».


Zobacz rozdział