Jr 31,3

KSIĘGA POCIESZENIA
Odnowienie dziełem miłości Bożej
31 3 Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość*.


Przypisy

31,3 - Miłość Boża przewyższa wszystkie niewierności i grzechy narodu wybranego - por. w. 20.

Zobacz rozdział