Jr 32,40

KSIĘGA POCIESZENIA
Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Pana
32 40 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne*, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie.


Przypisy

32,40 - Zob. Jr 31,31-34.

Zobacz rozdział