Jr 32,40-41

KSIĘGA POCIESZENIA
Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Pana
32 40 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne*, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. 41 Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi - z całego swego serca i z całej swej duszy.


Przypisy

32,40 - Zob. Jr 31,31-34.

Zobacz rozdział