Jr 33,16

KSIĘGA POCIESZENIA
Obietnice Pańskie dla dynastii Dawidowej
33 16 W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością".


Zobacz rozdział