Jr 4,8

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski
4 8 Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, podnieście lament i zawodzenie, bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański.


Zobacz rozdział