Jr 46,20n

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwa przeciw Egiptowi
46 20 Przepiękną jałowicą jest Egipt, lecz ściga ją bąk z północy*. 21 Także jego najemnicy wśród niej są jakby tucznymi jałowicami. Albowiem oni się również odwrócą, uciekną razem, nie wytrzymają. Nadchodzi bowiem dzień ich nieszczęścia, czas ich kary.


Przypisy

46,20 - Nabuchodonozor.

Zobacz rozdział