Jr 48,10

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Moabowi
48 10 Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale! Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi!*


Przypisy

48,10 - Okrzyki z okresu świętej wojny prowadzonej przez Izraela o zdobycie Palestyny, zastosowane tu do zniszczenia Moabu.

Zobacz rozdział