Jr 51,15

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Zagłada Babilonu
51 15 * On uczynił ziemię swoją mocą, umocnił świat swoją mądrością i swoim rozumem rozpostarł niebo.


Przypisy

51,15 - (Jr 51,15-19) - Powtórzenie Jr 10,12-16.

Zobacz rozdział