Jr 51,46

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Przeciw Belowi
51 46 Nie upadajcie na duchu ani się lękajcie wieści roznoszonej po kraju*. Jednego roku obiega ta wieść, po niej następnego roku wieść druga. Tymczasem w kraju gwałt panuje, władca zwraca się przeciw władcy.


Przypisy

51,46 - Słowa skierowane do zdezorientowanych wygnańców judzkich przebywających w Babilonie.

Zobacz rozdział