Jr 7,31

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Lament nad losem Jerozolimy
7 31 I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki*, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.


Przypisy

7,31 - Por. Iz 30,33 z przypisem i 2 Krl 23,10.

Zobacz rozdział