Jud 11

Ostrzeżenia
11 Biada im, bo poszli drogą Kaina* i oszustwu Balaama* za zapłatę się oddali, a w buncie Korego* poginęli.


Przypisy

11 - "Kaina" - por. Rdz 4,8n; "Balaama" - por. Lb 22,5n; Ap 2,14; "Korego" - por. Lb 16,1n. Brzmienie imion - wg tekstu gr.

Zobacz