Jud 1

Adres
1 Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba*, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa:


Przypisy

1 - Apostoła, autora listu.

Zobacz