Jud 12

Ostrzeżenia
12 Ci właśnie na waszych agapach* są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście*... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione...


Przypisy

12 - "Agapach" - tj. na starochrześcijańskich ucztach; "rozpuście" - zob. 2 P 2,13.

Zobacz