Jud 14-15

Ostrzeżenia
14 * Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: «Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, 15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni»*.


Przypisy

14 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.
15 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.

Zobacz