Jud 14-19

Ostrzeżenia
14 * Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: «Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, 15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni»*. 16 Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby.
Upomnienia
17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości*. 19 Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha* nie mają.


Przypisy

14 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.
15 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.
18 - Por. 1 Tm 4,1; 2 P 3,3.
19 - Bożego.

Zobacz