Jud 17-24

Upomnienia
17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości*. 19 Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha* nie mają. 20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie 21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu. 22 * Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: 23 ratujcie [ich]*, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton* zbrukany przez ciało.
Doksologia końcowa
24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały*,


Przypisy

18 - Por. 1 Tm 4,1; 2 P 3,3.
19 - Bożego.
22 - Potępiamy herezję, a ratujemy heretyków.
23 - "Ich" - Wlg: "drugich"; "chiton" - przenośnia dotyczy unikania niebezpiecznych okazji.
24 - Wlg dodaje: "w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa".

Zobacz