Jud 6-7

Ostrzeżenia
6 i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie*, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd* wielkiego dnia; 7 jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała* - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.


Przypisy

6 - "Własne mieszkanie" - tj. niebo; "sąd" - ostateczny.
7 - Aluzja do zboczenia, por. Rdz 19,1-25; Kpł 18,22; Kpł 20,13.

Zobacz