Jud 8-10

Ostrzeżenia
8 Podobnie więc ci "prorocy ze snów"*: ciała plugawią, Panowanie* odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na "Chwały"*. 9 Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»*. 10 Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu.


Przypisy

8 - "Prorocy ze snów" - aluzja do Pwt 13,2.4.6; Wlg opuszcza: "Panowanie" - Chrystus Pan; "Chwały" - nazwa aniołów.
9 - Wlg: "niech ci rozkaże"; szczegóły te opisuje apokryficzna księga pod tytułem Wniebowzięcie Mojżesza.

Zobacz