Koh 1,12

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność mądrości
1 12 Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem*.


Przypisy

1,12 - Zob. Wstęp.

Zobacz rozdział