Koh 11,1-6

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Korzyści, jakie przynosi mądrość w życiu prywatnym*
11 1 Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód - a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz*. 2 Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu*, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi. 3 Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na ziemię. A jeśli drzewo upadnie - na południe czy też na północ - na miejscu, gdzie upadnie, tam leży*. 4 Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto ma chmury patrzy, nie będzie zbierał. 5 Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej*, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko. 6 Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie, czy też są jednakowo dobre.


Przypisy

11,1 - (Koh 11, 1-6) - Warto ryzykować dla powiększenia majątku.
11,1 - Często inaczej się dzieje niż się przewiduje. Może aluzja do handlu morskiego.
11,2 - By przynajmniej część majątku zabezpieczyć na wypadek niebezpieczeństw. Można mimo to stracić wszystko.
11,3 - Prawa natury są stałe, człowiek ich nie zmieni, a jest od nich zależny.
11,5 - Możliwe też tłum.: "jaka jest droga wiatru i jak powstają członki w łonie brzemiennej". Por. przypis do Prz 30,19.

Zobacz rozdział