Koh 3,11

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga
3 11 Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata*, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.


Przypisy

3,11 - Wyraz hebr. może oznaczać także "wieczność" w popularnym znaczeniu długiego trwania.

Zobacz rozdział