Koh 3,9

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga
3 9 Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje?


Zobacz rozdział