Koh 7,15

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Mądrość strzeże przed wielkimi błędami
7 15 Wszystko widziałem za marnych dni moich: tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje.


Zobacz rozdział