Koh 1,14

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność mądrości
1 14 Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem*.


Przypisy

1,14 - Por. Iz 44,20; Oz 12,2. Wlg: "utrapienie ducha".

Zobacz rozdział