Koh 1,2

Tytuł
1 2 Marność* nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność.


Przypisy

1,2 - To, co niestałe, zwodnicze, próżne, bezużyteczne. Słowo to powtarza się w księdze 64 razy.

Zobacz rozdział