Koh 1,4

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Nic nowego pod słońcem
1 4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy.


Zobacz rozdział