Koh 1,8

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Nic nowego pod słońcem
1 8 Mówienie jest wysiłkiem*: nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem.


Przypisy

1,8 - Wlg: "wszystko się trudzi". Inni tłum.: "Słowa się zmęczą".

Zobacz rozdział