Koh 1,9

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Nic nowego pod słońcem
1 9 To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.


Zobacz rozdział